Konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „FRYDERYK CHOPIN – WIELKI POLAK — INSPIRATOR WYOBRAŹNI”.

 ORGANIZATOR: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Moskwie.

Celem konkursu jest promowanie i popularyzacja dorobku Fryderyka Chopina, wybitnego polskiego kompozytora a także kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Ponadto upowszechnianie wiedzy na temat powiązań muzyki z literaturą i poezją, oraz zachęcanie do swobodnych
wypowiedzi w formie pisemnej, plastycznej.

Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl w terminie do 19.11.2021 r.

Regulamin konkursu_Fryderyk Chopin.pdf