Zapraszamy do odwiedzenia nowo powstałego portalu polonijnego

Zapraszamy do odwiedzenia nowo powstałego portalu polonijnego www.polska360.org

 uruchomionego przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej «Kresy RP!

Portal polska360.org powstał, by wspierać Polaków i Polonię na całym świecie. Pomoc jest szczególnie ważna w czasie kryzysu wywołanego przez COVID-19. Tworzony przez naszą Fundację portal, mamy nadzieję, że będzie miejscem «budowania» więzi między Polonią rozsianą na całym świecie. We współpracy ze środowiskami polonijnymi i ekspertami organizujemy webinary, warsztaty pomagające znaleźć pracę, przebranżowić się w związku z nowymi wyzwaniami rynku. Pracujemy z prawnikami, psychologami, ekonomistami i ludźmi kultury, aby stworzyć szeroki wachlarz wsparcia.

Promujemy zaradność i odpowiedzialność, staramy się inspirować i przyspieszać wymianę doświadczeń, pokazując liczne przykłady pozytywnych działań Polaków i Polonii w różnych częściach świata.
Zespół portalu Polska360.org

znajdziesz nas na:
www.polska360.org