Informacja dotyczące platformy e-learningowej dla dzieci i młodzieży

Na prośbę Zespołu Historii dla Polonii Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii przekazujemy Państwu informacje dotyczące platformy e-learningowej dla dzieci i młodzieży. Platforma ta dostępna jest na stronie: http://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/83/1

i przedstawia najciekawsze zabytki polskich muzeów.

Pełna oferta zajęć zdalnych Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii na nowy rok akademicki znajduje się na stronie: www.duch.edu.pl