Nagroda ŚWIADEK HISTORII (dla osób i organizacji spoza Polski)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej organizuje kolejną edycję nagrody „Świadek Historii”, która ma na celu uhonorowanie osób i organizacji spoza Polski szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii Narodu Polskiego.

Do udziału zgłaszać można osoby i instytucje spoza Polski, szczególnie zaangażowane w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbające o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o najnowszej historii Polski oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego.

Laureatem Nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Wszelkie informacje o programie dostępne są na stronie IPN: NAGRODA ŚWIADEK HISTORII/THE WITNESS OF HISTORY (DLA OSÓB I ORGANIZACJI SPOZA POLSKI)