Program stypendialny im. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA*

PROGRAM STYPENDIALNY IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA*
PROGRAM DLA POLONII

DLA KOGO?
• osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o jej przyznaniu, lub mających udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość)
• planujących rozpocząć studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie bądź studia drugiego stopnia

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
16 STYCZNIA 2020 – 16 MARCA 2020

NAWA_ulotka_Anders